Pastuchy elektryczne Wszystko o elektrycznych ogrodzeniach

Sponsorem informacji na tej stronie jest sklep Pan Farmerek oferujący pastuchy elektryczne.

Człowiek a pastuch

Progowa wartość natężenia prądu

Każdy organizm żywy zawiera wodę i elektrolity przewodzące prąd elektryczny. Ujemny wpływ na zdrowie i życie mają nie tyle wysokie wartości napięcia, co przekroczenie pewnych progowych wartości natężenia prądu elektrycznego. Okazuje się także, że istotne znaczenie dla reakcji organizmu żywego ma czas kontaktu z prądem elektrycznym oraz fakt, czy natężenie prądu jest stałe, czy zmienne w czasie (jak to ma miejsce przy zasilaniu z sieci elektrycznej).

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu żywego, w tym organizmu człowieka, związane jest z nieustannym, lokalnym przepływem prądów o bardzo małych natężeniach rzędu ułamków miliamperów (mA) i powstawaniem niewielkich napięć rzędu ułamków woltów (V).

Zetknięcie

Pastuch Elektryczny na Niedźwiedzie

Zetknięcie z zewnętrznym źródłem napięcia, powodujące przepływ przez organizm człowieka dodatkowego prądu o natężeniu rzędu 0,5 mA, nie jest przez niego odczuwalne. Dla prądu o stałym natężeniu ta wartość progowa jest nawet wyższa i wynosi 2mA. Do granicznej wartości około 1,6 mA receptory dotyku odczuwają szczypanie (np. przy dotknięciu językiem zwykłej płaskiej bateryjki o napięciu 4,5V), a powyżej tej wartości – dyskomfort związany z cierpnięciem kończyn lub ich sztywnieniem. Przekroczenie wartości 500mA dla impulsu trwającego krócej niż 0,1 s lub wartości 30 mA w przypadku kontaktu trwającego dłużej niż 1s może doprowadzić do migotania komór serca, a w konsekwencji do śmierci.

Przypadkowe dotknięcia

Natężenie prądu przepływającego przez ludzki organizm zależy od oporu ciała ludzkiego oraz oporu ubrania: im bardziej są one suche, tym większy opór, a jednocześnie mniejsze natężenie prądu. Wilgotny język czy mokre ręce mają opór dwadzieścia razy mniejszy, niż sucha skóra, a mokre obuwie tekstylne – opór kilka milionów razy mniejszy, niż suche obuwie na gumowych podeszwach.

Gdy przechodząc obok „elektrycznego pastucha” przypadkiem dotkniemy drutów ogrodzenia, impuls elektryczny przepłynie przez nasze ciało od punktu zetknięcia do ziemi. Jest on na tyle krótkotrwały, że nie powinien wyrządzić nam krzywdy. Pod żadnym jednak pozorem nie chwytajmy przewodów dłońmi! W takim bowiem przypadku mimowolny skurcz mięśni, jaki zazwyczaj następuje w pod wpływem wysokiego napięcia, może doprowadzić do przedłużenia kontaktu z prądem (np. przez niekontrolowane zaciśniecie dłoni) i stać się niebezpieczny dla zdrowia i życia.